Zásady ochrany osobních údajů

 1. Informujeme tímto, že společnost PRO DESIGN CZ, Vladimír Kozler, se sídlem Kojčice 52, 394 09 Kojčice, IČ: 73559555, (dále jen „Správce“), zpracovává ve smyslu GDPR (Obecné nařízení na ochranu osobních údajů) platného jednotně v rámci EU od 25. května 2018 (v Česku toto nařízení nahradí současnou právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě směrnice 95/46/ES a související zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) tyto osobní údaje, které jste jí poskytli v minulosti ve spojení se založením účtu ve sportovně relaxačním areálu Beachwell:
  • jméno a příjmení,
  • e-mailovou adresu,
  • telefonní číslo.
 2. Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu je nutné zpracovat za účelem tvorby a rušení rezervací a s tím spojené administrativy, pro případ nutnosti informovat klienty o důležitých změnách, jako je změna otevírací doby, změna ceníku a v dalších výjimečných případech a dále za marketingovými účely sportovně relaxačního areálu Beachwell. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu aktivního účtu ve sportovně relaxačním areálu Beachwell.
 3. Registrací v areálu Beachwell souhlasíte s výše uvedeným zpracováním a udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zrušením účtu, kdy budou odstraněna veškerá Vaše osobní data, případně osobně na recepci požádáním o vymazání emailové adresy a telefonního čísla (tímto úkonem přijímáte riziko, že nemůžete být informován/a o změně či zrušení Vaší rezervace apod.).
 4. Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.
 5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  • Poskytovatel softwaru StaMPi, spol. s r.o. a STUDIO ERIGO s.r.o..
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
  • Za určitých, přesně definovaných, podmínek je Správce povinen některé osobní údaje klientů nebo zaměstnanců předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.
 6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět (viz bod č. 3),
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás vymazání těchto osobních údajů (viz bod č. 3),
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 7. Správce můžete kontaktovat na e-mailu: info@beachwell.cz či písemně na adrese Beachwell, Táborská 2467, 393 01 Pelhřimov.
 8. Vaše osobní údaje Správci poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě že je neposkytnete, nehrozí Vám žádné sankce. Tímto úkonem ale přijímáte riziko, že nemůžete být informován/a o změně či zrušení Vaší rezervace apod..

Rezervace

Číst dál

Ceník

Číst dál
Adventure minigolf Pelhřimov

Minigolf

Číst dál
Fitness

Fitness

Číst dál
Konferenční místnost

Konferenční místnost

Reprezentativní prostory určené k pronájmu.

Číst dál